MODULBANEN i N skala 1:160

MY/MV lakering i august 1977

Ved omlakering til rød-sort Design fik Øst-maskiner sort puffer-planke, mens Vest-maskiner fik rød puffer-planke (blodtud).
Hvorvidt dette også gælder for MX er uklart. Det er ligeledes uklart om dette kun skete i en periode og i givet fald hvor lang perioden var.

MYI

Alle MYI loks leveredes i vinrød lakering.

I august 1977 var ingen MYI omlakeret til rød-sort design, og 1101, 1102, 1109, 1134 og 1144 var litrerede som MV.

1126: Spejlvendt vingehjul på front (ved levering)
1132: Sparelakeret uden striber ('76)

 

MYII

Alle MYII loks leveredes i vinrød lakering.

I august 1977 var følgende stadig lakeret i vinrød:

 • 1145
 • 1148
 • 1149 (Sparelakeret uden striber i '76)
 • 1150 (Sparelakeret uden striber i '76)
 • 1151
 • 1152
 • 1157
 • 1158
 • 1159

I august 1977 var følgende omlakeret til rød-sort design:

 • 1146 (fra '75) (My (lille y) '76- ?)
 • 1147 (fra '73)
 • 1153 (fra '75)

Følgende blev omlakeret til rød-sort design i '77, men datoen er ukendt, så hvilken lakering de kan optræde i er uafklaret:

 • 1154 (omlakeret enten i '76 eller '77 - kilderne angiver forskelligt år)
 • 1155
 • 1156